Jesteś tutaj

Granty


Janusz Gil (1951 - 2014)

Dorota Gondek-Rosińska
 1. Kierownik projektu:

  • 2013-2015:  POMOST/2012-6/11, FNP (Gospodarka Innowacyjna) "Numerical tools for astrophysics of compact objects"
  • 2008-2013: FOCUS/4/2007, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej "Astrofizyczne źródła fal grawitacyjnych"                              
  • 2009-2013: N N203 511238, MNiSW "Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako żródła fal grawitacyjnych"                          
  • 2006-2009: 1 P03D 00530, KBN  “Gwiazdy neutronowe jako  źródła fal grawitacyjnych”                                                            
  • 2005-2006: Międzynarodowy grant Spanish Ministry of Education and Science,Hiszpania “Astrophysics of compact objects” 
  • 2001-2004: KBN 5 P03D 01721 Astrofizyka rotujących gwiazd w ogólnej teorii względności"                                                   
  • 2004-2005: Międzynarodowy grant w naukach matematyczno-przyrodniczych, Mairie de Paris, Francja Simulations numeriques de binaires d ́etoiles a neutrons commee sources de rayonnement gravitationnel”
    


   


   

   

   
   


Jarosław Kijak
 1. Kierownik projektu

  • Grant KBN 2 P03D 015 12 ''Promieniowanie pulsarów'', (1998 ­ 1999)
  • Grant KBN N203 021 32/2993, „Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów”, (2007 – 2009)
  • Grant MNiSW N N203 391934, „Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów”, (2008 – 2011)
  • Grant MNiSW N N203 406239, „Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych”, (2010 – 2012)
  • Grant NCN 2013/09/B/ST9/02177 „Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach - wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe (2014-2017)

Giorgi Melikidze