Jesteś tutaj

Wykład popularny w Planetarium: Fale grawitacyjne – co to jest ?

W dniu 12 września o godz. 19.00 w Planetarium zostanie wygłoszony otwarty wykład popularny na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych wygłoszony zostanie wykład Prof. UZ Doroty Rosińskiej "Fale grawitacyjne – co to jest ?".


Dwa lata temu po raz pierwszy detektory LIGO znajdujące się w Stanach Zjednoczonych zarejestrowały fale grawitacyjne, których istnienie zostało przewidziane przez Ogólną Teorię Względności Alberta Einsteina. Zaobserwowano zlewanie się dwóch czarnych dziur i powstanie jednej wirującej masywnej czarnej dziury. Było to najbardziej energetyczne wydarzenie kiedykolwiek zaobserwowane na Ziemi. Do tej pory zarejestrowano jeszcze kilka takich zdarzeń, a poszukiwania sygnałów także z innych źródeł fal grawitacyjnych w danych z detektorów LIGO i europejskiego Virgo trwają.

Wykład ma na celu wytłumaczenie czym są fale grawitacyjne, czym różnią się od innych rodzajów fal, jak oddziałują z materią, dlaczego tak trudno bylo je zarejestrować oraz dlaczego pierwszymi obiektami zaobserwowanymi były krążące wokół siebie, a następnie łączące się dwie czarne dziury.

Prof. UZ Dorota Rosińska opowie również o najnowszych odkryciach, o kosmicznych źródłach fal grawitacyjnych, o tym czego możemy dowiedzieć się o Wszechświecie dzięki promieniowaniu grawitacyjnemu i o udziale polskich uczonych w obecnych i przyszłych obserwacjach fal grawitacyjnych.