Jesteś tutaj

Galerie

Obłoki srebrzyste (ang. noctilucent clouds – NLC) – polarne chmury mezosferyczne, są rzadko obserwowanymi chmurami widzianymi w półzmroku przy zmierzchu lub świcie, kiedy słońce jest 6-16 stopni poniżej horyzontu.
Aktualne zdjęcia Wieży Braniborskiej
Obserwacje Księżyca wykonane za pomocą teleskopu MEAD LX200 GPS
10 marca 1860 roku nastąpiło otwarcie Wieży Braniborskiej sfinansowanej przez "Stowarzyszenie Miłośnikow Rozwoju Zielonej Góry".