GW170814: PIERWSZA OBSERWACJA FAL GRAWITACYJNYCH Z UKŁADU PODWÓJNEGO CZARNYCH DZIUR PRZEZ TRZY DETEKTORY: LIGO I VIRGO

Obserwacja sygnału GW170814 jest czwartą z kolei detekcją fal grawitacyjnych emitowanych przez zlewające się czarne dziury w układzie podwójnym ogłaszaną przez konsorcja naukowe LIGO i Virgo, i pierwszą zarejestrowaną przez detektor Advanced Virgo w pracach którego uczestniczy dr hab. Dorota Rosińska z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wykład popularny w Planetarium: Fale grawitacyjne – co to jest ?

W dniu 12 września o godz. 19.00 w Planetarium zostanie wygłoszony otwarty wykład popularny na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych wygłoszony zostanie wykład Prof. UZ Doroty Rosińskiej "Fale grawitacyjne – co to jest ?".

Europejskie detektor fal grawitacyjnych VIRGO zaczął wspólne obserwacje z LIGO

W dniu 1-szego  sierpnia 2017, europejski detektor fal grawitacyjnych Virgo, po modernizacji,  dołączył do dwóch detektorów LIGO.

Co krąży wokół układu podwójnego gwiazd NSVS 14256825? Planeta, dwie planety czy może jednak brązowy karzeł?

Ostatnie badania polsko-tureckiego zespołu astrofizyków wskazują, iż wokół układu podwójnego gwiazd o nazwie NSVS 14256825 najprawdopodobniej krąży brązowy karzeł o masie co najmniej 15 mas Jowisza, a nie, jak przypuszczano do tej pory, jedna lub nawet dwie planety typu jowiszowego. 

Strony

Subscribe to Front page feed